KELLON KYLÄYHDISTYS

Itsenäisyyden juhlavuoden värikäs tilaisuuus järjestettiin su 5.11.2017 Kellon Nuorisoseuralla!

Mukava muisto juhlasta,

katso Esa Kankaalan tekemä video!
linkki You Tubeen!


TUTKIMUS KALIMENJOEN VEDEN LAADUSTA
KaliVesi

Kellon kyläyhdistys on perustamisestaan asti ajanut Kalimenjoen asiaa. Monella tapaa olemme saaneet vastakaikua, mutta mitään sellaista  ei ole tapahtunut, mikä olisi parantanut joen tilaa.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto ovat rahoittaneet 2017-2019 tutkimushankkeen.

Tällä hetkellä on prtustettuna 3 jatkuvatoimista vedenlaadun mittauspistettä, samoista kohdista otetaan myös vesinäytteet 2 viikon välein.

KÄYNNISSÄ ON MYÖS KYSELY

Tiedonkeruuta varten pyytäisimme teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin joko sähköpostilla tai puhelimitse. Vastaukset Hannu.Marttila[at]oulu.fi

 

  •  Mitkä teidän käsityksenne ja tietonne mukaan aiheuttavat kuormitusta ja vesistövaikutusta Kalimenojaan (maankäyttö, teollisuus, asutus, joku muu)?

- Yksilöi kohteet sekä alueet

  •   Millä alueella Kalimenojassa olet havainnut vedenlaadullisia tai muita ongelmia?
  • Missä kohdissa Kalimenojaa olet havainnut rauta sakkaumaa (sivupurot, ojat)?
  •  Miten vedenlaatu on käyttäjän näkökulmasta muuttunut viime vuosina?
  •  Mitä muutoksia tiedät maankäytössä tapahtuneen viime vuosina?
  • Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä Kalimenojan vedenlaadun parantamiseksi?
  • Muita kommentteja tai toiveita hankkeelle?


Turun kirjamessut
3.10.2015

Tilaisuudessa olivat läsnä tasavallan presidentti
Sauli Niinistö ja Turun kirjamessujen ohjelma-
päällikkö Jenni Haukio sekä vasemmalta lukien Marttaliiton tj. Marianne Heikkilä,
Kotiseutuliiton tj. Riitta Vanhatalo, Tytti
Isohookana-Asunmaa, Reijo Tiri,
ministeri Raimo Sailas

Kello merelle soi -kirjasta
 Vuoden kotiseututeos 2015!Kirjaa voi edelleen ostaa
hintaan 30€

Kellon Teboililta
, Kellontie 10,
Kellon Asukastuvalta

Tilaukset: Merja Halonen
merja.t.halonen@dnainternet.net


Kuvagalleriassa kuvia kirjan julkistamistilaisuudesta!