Ajankohtaista‎ > ‎

Kalimenjoen kunnostussuunnitelma tekeillä

lähettänyt Tuntematon käyttäjä 30.11.2011 klo 7.47
Tärkeitä huomioita perusselvityksessä

Kalimenjoki on valjastamaton ja lähes luonnontilainen vesistö Pohjois-Pohjanmaalla.
Joki määritellään maakuntakaavassa arvokkaaksi pienvesistöksi ja se on mukana
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa, jossa tavoitteeksi on asetettu joen
välttävän tilan parantaminen hyväksi vuoteen 2015 mennessä.

Kalimenjoki kuuluu Oulujoen ja Iijoen vesienhoitoalueen pohjoisiin vesistöihin ja se on tyypitelty
valuma-alueen koon ja turvepitoisuuden mukaan keskisuureksi turvemaiden joeksi.
Joki on virkistys-ja luonnonarvoiltaan merkittävä pienvesistö, jota tulee vaalia ja
kunnostaa.  Joen ympäristö ja vesistöt tarjoaa moninaiset mahdollisuudet ulkoiluun,
retkeilyyn, marjastukseen ja kalastukseen.

Tämän syksyn aikana tehdään kunnostussuunnitelma.  
Tehty perusselvitys toimii kunnostussuunnitelman pohjana.

Comments