Ajankohtaista‎ > ‎

Kellon kyläyhdistyksen lausunto Vasikkasuon biokaasulatioshankkeen YVA:sta

lähettänyt Tuntematon käyttäjä 30.11.2011 klo 8.06
Liitteenä Pertti Vuolteenahon ja Lassi Kalleisen laatima, Kellon kyläyhdistyksen lausunto
Vasikkasuon biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselotuksesta.

Kellon kyläyhdistys on perustettu jokivarren maanomistajien ja asukkaiden aloitteesta,
ja toiminnan lähtökohtana on huolestuneisuus joen tilasta. Kyläyhdistys on etsinyt yhteistyökumppaneita,
ja on heidän kanssaan teettänyt perusselvityksen joen tilasta ja siihen vaikuttavista asioista.
Jokea on alettu käyttää myös ammattikorkeakoulun opetuskohteena. Syksyllä 2011 on toteutettu
koekalastus ja biologisen kunnon perustutkimus (pohjaeläimet ja piilevät). Kalimenjoen tilan
seuraamiseksi on perustettu jo laajaksi käynyt Kalimenjoki kuntoon! –verkkosivusto.

Ċ
Tuntematon käyttäjä,
30.11.2011 klo 8.06
Comments