Ajankohtaista‎ > ‎

Kyläyhdistys ottaa kantaa Vasikkasuon biokaasulaitoshankkeeseen

lähettänyt Tuntematon käyttäjä 30.3.2011 klo 8.42
Vasikkasuon biokaasulaitoshanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kellon kyläyhdistys esittää mielipiteenään

Viherrengas Järvenpään Vasikkasuon biokaasuhankkeen vesistövaikutukset kohdistuvat miltei pelkästään Kalimenjokeen. Vaikutukset kulkeutuvat Vitsaojan ja pohjavesien kautta samaan tapaan kuin muualtakin louhosalueelta. Suunnitellun biokaasulaitoksen ja Kalimenjoen väliin on Haukiputaalla valmistunut (28.2.2011 kunnanhallituksen pöytäkirja) osayleiskaava Punaisenladonkankaan jätekeskusalueelle. Senkin vesistövaikutukset ohjautuvat Kalimenjokeen.
Louhoasalue on laajentunut hallitsemattomasti. Lupia on annettu aina vaan lisää, ja toiminnan laatukin on muuttumassa lietekompostoinnin myötä. Louhos on maamme suurin – silti sille ei ole koskaan tehty YVA:aa. Toimijoita on tällä hetkellä kaiketi 48. Kalimenjokeen ulottuvia yhteisvaikutuksia ei ole uskottavasti selvitetty, vaikka lisäselvityksiä on esitetty yleiskaavan ja biokaasuhankkeen myötä.

Lue lisää alla olevasta liitteestä!
Ċ
Tuntematon käyttäjä,
30.3.2011 klo 8.55
ą
Tuntematon käyttäjä,
30.3.2011 klo 8.55
Comments