Ajankohtaista‎ > ‎

Muistutus koskien Ritaharjun asemakaavaa

lähettänyt Tuntematon käyttäjä 24.1.2010 klo 7.39

Kyläyhdistys on tehnyt muistutuksen koskien Ritaharjun kaupunginosan asemakaavaa. Ritaharjun alueen itäosan hulevedet on esitetty johdettavaksi alueellisen hallintamenetelmän kautta Vähäojan kautta Kalimenjokeen. Kellon kyläyhdistys edellyttää hulevesien käsittelyä siten, ettei ravinnekuormitusta eikä ympäristömyrkkyjä kulkeudu jokeen.  Kiintoaineita ei myöskään saa tulla vesistöön. Olemme huolissamme Kalimenjoen tilasta ja siksi edellytämme, ettei joen tilaa enää huononneta.

Comments