Ajankohtaista‎ > ‎

KaliVesi hanke

lähettänyt Leena Holmström 3.1.2018 klo 4.34   [ 3.1.2018 klo 4.49 päivitetty ]
TUTKIMUS KALIMENJOEN VEDEN LAADUSTA - KaliVesi

Kellon kyläyhdistys on perustamisestaan asti ajanut Kalimenjoen asiaa. Monella tapaa olemme saaneet vastakaikua, mutta mitään sellaista  ei ole tapahtunut, mikä olisi parantanut joen tilaa.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto ovat rahoittaneet 2017-2019 tutkimushankkeen.

Tällä hetkellä on prtustettuna 3 jatkuvatoimista vedenlaadun mittauspistettä, samoista kohdista otetaan myös vesinäytteet 2 viikon välein.KÄYNNISSÄ ON MYÖS KYSELY

Tiedonkeruuta varten pyytäisimme teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin joko sähköpostilla tai puhelimitse. Vastaukset Hannu.Marttila[at]oulu.fi

 

  •  Mitkä teidän käsityksenne ja tietonne mukaan aiheuttavat kuormitusta ja vesistövaikutusta Kalimenojaan (maankäyttö, teollisuus, asutus, joku muu)?

- Yksilöi kohteet sekä alueet

  •   Millä alueella Kalimenojassa olet havainnut vedenlaadullisia tai muita ongelmia?
  • Missä kohdissa Kalimenojaa olet havainnut rauta sakkaumaa (sivupurot, ojat)?
  •  Miten vedenlaatu on käyttäjän näkökulmasta muuttunut viime vuosina?
  •  Mitä muutoksia tiedät maankäytössä tapahtuneen viime vuosina?
  • Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä Kalimenojan vedenlaadun parantamiseksi?
  • Muita kommentteja tai toiveita hankkeelle?