Projektit

Tietoa Kellon kyläyhdistyksen pitkäaikaisprojekteista

Kalimenjoen kunnostus: Kellolaisten vastaukset 2013-->

Suomen ympäristökeskus julkaisi eilen tutkimusraportin Kalimenjoesta. Nyt ei tutkittu veden laatua, vaan ihmisten ajatuksia, arvostuksia ja halukkuutta - maksaa.  Jo kyselylomake oli kiinnostavasti tehty, mutta niin on myös Värikäs raportti.  Kellolaisia kyselyyn vastasi 117. Muutamia keskeisiä lukuja ja asioita:

Vesistöt ovat tärkeitä ympäristön viihtyisyyden kannalta - 82,7 prosenttia kellolaisista oli tätä mieltä.

Kellon kyläyhdistyksen toiminnan tunsi  - 89,3 % kellolaisista!

Tärkeimmiksi koettuja asioita vesistöasioita olivat: vedenlaatu (48,6%), vesimaisema (45,2%), asuminen ja mökkeily (40%), erilainen virkistyskäyttö (24,5%) . Retkeilyn katsoi erityisen tärkeäksi  19% ja melko tärkeäksi 35%. Kalastajia ja veneilijöitäkin joukkoon mahtui.

11,7 prosenttia vastaajista oli halukas maksamaan vesienhoitomaksua Kellon kyläyhdistykselle, ja Kyläyhdistykselle todella maksettiin kyselyn myötä noin 400 euroa.

Noin 20-30 prosenttia vastaajista ei halua maksaa eri syistä, 40 % on valmis talkoisiin, 26 prosenttia katsoo , että yhteiskunnan on vastattava vesienhoidon kustannuksista. 

41 prosenttia vastaajista vaatii, että likaaja maksaa - jos likaaja on tiedossa.

Nämä ovat hyviä lähtökohtia Kellon kyläyhdistyksen toiminnalle!

Lataa maksuhalukkuus.pdf tiedosto alapuolelta.


Kalimenjoen kunnostamishanke 2012 -->
Oululaiset (uudet!) Kalimenjoen valumajalueen asukkaat ja kesämökkiläiset (otanta 1700)  saavat 2012 loppupuolella Suomen ympäristökeskuksen, kyläyhdistyksen ja Jäälin vesiensuojeluyhdistyksen laatiman kyselyn vastatakseen. Kysely on samalla sekä pieni tietopaketti että ainutlaatuinen ns. maksuhalukkuuskysely, jossa tiedustellaan mikä on ympäristösi arvo, euroissa, juuri sinulle ja mihin olisit valmis ryhtymään, juuri sinä.


Kellon kylän maisemointisuunnitelma 2011 -->
Opinnäytetyö on valmistunut 2012! Palaamme asiaan!
Kaisa Seppäsen opinnäytetyön asiakasversio on ladattavissa pdf-tiedostona alapuolelta. (4.18Mb)

Kalimenojan kunnon selvityshanke 2010
Kalimenjoki on useissa yhteyksissä todettu arvokkaaksi pienvesistöksi. Jokisuisto edustaa Perämerellä erittäin harvinaiseksi käynyttä luontotyyppiä. Joki on Oulun seudulla tärkeä vihervyöhyke ja arvokas luontokohde. Lisäksi se on kalaisa. Joki virtaa kolmen kunnan alueella. Tieto vesistöön kohdistuvista kuormituksista ja vesistön tilasta on vähäistä, joten koko vesistön tila tulisi tarkemmin selvittää ja laatia kunnostussuunnitelma. Kyläyhdistys on hakenut perusselvityksen rahoittamiseen avustusta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Oulun kaupungilta, Haukiputaan ja Kiimingin kunnilta. Haukiputaan kunta on jo myöntänyt selvitykseen 1700 euroa. Muiden osalta päätökset saadaan lähiaikoina. Ympäristökeskus on suhtautunut myönteisesti perusselvityksen tekemiseen. Kustannukset ovat noin 10 000 euroa, josta ympäristökeskuksen oma osuus on maksimissaan 5000 euroa. 

Perusselvitys on valmistunut ja luettavissa. Lataa pdf-tiedosto alapuolelta.
Ċ
Tuntematon käyttäjä,
17.10.2011 klo 13.18
Ċ
Leena Holmström,
18.12.2012 klo 11.17
Ċ
Leena Holmström,
28.6.2013 klo 1.25