Projektit


Tietoa Kellon kyläyhdistyksen pitkäaikaisprojekteista

Kalivesi hanke 2018-2020

Kellon kyläyhdistys on perustamisestaan asti ajanut Kalimenjoen asiaa. Monella tapaa olemme saaneet vastakaikua, mutta mitään sellaista  ei ole tapahtunut, mikä olisi parantanut joen tilaa.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto ovat rahoittaneet 2017-2019 tutkimushankkeen.

Tällä hetkellä on prtustettuna 3 jatkuvatoimista vedenlaadun mittauspistettä, samoista kohdista otetaan myös vesinäytteet 2 viikon välein.

Kalivesi hankkeen ensimmäinen info tilaisuus järjestettiin Kellon Nuorisoseuralla 09.01.2018. Tilaisuus keräsi n.50 Kalimeenjoen tilasta huolestunutta kuulijaa, paikalla oli mm. Pohjois-pohjanmaan Ely-keskuksen, Oulun kaupungin, Oulun Yliopiston ja Kiimingin-Jäälin Vesienhoitoyhdistyksen edustajat.

Kalivesi hankkeen ensimmäisen info tarjosi lisäinformaatiota joen tilasta ja tutkimushankkeesti. Suurin hyöty tutkijoille tulee paikallistiedon saannista tutkimuskäyttöön. Paikallista tietoa oli saatavilla jopa 1950-1960 luvuilta lähtien tähän päivään asti, tällainen "hiljainen" tieto on todella arvokasta.

Kevään/kesän aikana järjestetään näytteenotto päivä jolloin koko Kalimeenjoen matkalta otetaan vesinäytteet samaan aikaan, tähän projektiin toivotaan lisää vapaaehtoisia. Halukkaat voivat ilmoittautua mukaan Hannu.Marttila@oulu.fi

Paikalla oli myös median edustajia jotka uutisoivat tilaisuudesta ja projektista.
Kaleva 10.01.2018
Rantapohja 11.01.2018

Kalimenjoen kunnostus: Kellolaisten vastaukset 2013-->

Suomen ympäristökeskus julkaisi eilen tutkimusraportin Kalimenjoesta. Nyt ei tutkittu veden laatua, vaan ihmisten ajatuksia, arvostuksia ja halukkuutta - maksaa.  Jo kyselylomake oli kiinnostavasti tehty, mutta niin on myös Värikäs raportti.  Kellolaisia kyselyyn vastasi 117. Muutamia keskeisiä lukuja ja asioita:

Vesistöt ovat tärkeitä ympäristön viihtyisyyden kannalta - 82,7 prosenttia kellolaisista oli tätä mieltä.

Kellon kyläyhdistyksen toiminnan tunsi  - 89,3 % kellolaisista!

Tärkeimmiksi koettuja asioita vesistöasioita olivat: vedenlaatu (48,6%), vesimaisema (45,2%), asuminen ja mökkeily (40%), erilainen virkistyskäyttö (24,5%) . Retkeilyn katsoi erityisen tärkeäksi  19% ja melko tärkeäksi 35%. Kalastajia ja veneilijöitäkin joukkoon mahtui.

11,7 prosenttia vastaajista oli halukas maksamaan vesienhoitomaksua Kellon kyläyhdistykselle, ja Kyläyhdistykselle todella maksettiin kyselyn myötä noin 400 euroa.

Noin 20-30 prosenttia vastaajista ei halua maksaa eri syistä, 40 % on valmis talkoisiin, 26 prosenttia katsoo , että yhteiskunnan on vastattava vesienhoidon kustannuksista. 

41 prosenttia vastaajista vaatii, että likaaja maksaa - jos likaaja on tiedossa.

Nämä ovat hyviä lähtökohtia Kellon kyläyhdistyksen toiminnalle!

Lataa maksuhalukkuus.pdf tiedosto alapuolelta.


Kalimenjoen kunnostamishanke 2012 -->
Oululaiset (uudet!) Kalimenjoen valumajalueen asukkaat ja kesämökkiläiset (otanta 1700)  saavat 2012 loppupuolella Suomen ympäristökeskuksen, kyläyhdistyksen ja Jäälin vesiensuojeluyhdistyksen laatiman kyselyn vastatakseen. Kysely on samalla sekä pieni tietopaketti että ainutlaatuinen ns. maksuhalukkuuskysely, jossa tiedustellaan mikä on ympäristösi arvo, euroissa, juuri sinulle ja mihin olisit valmis ryhtymään, juuri sinä.


Kellon kylän maisemointisuunnitelma 2011 -->
Opinnäytetyö on valmistunut 2012! Palaamme asiaan!
Kaisa Seppäsen opinnäytetyön asiakasversio on ladattavissa pdf-tiedostona alapuolelta. (4.18Mb)

Kalimenojan kunnon selvityshanke 2010
Kalimenjoki on useissa yhteyksissä todettu arvokkaaksi pienvesistöksi. Jokisuisto edustaa Perämerellä erittäin harvinaiseksi käynyttä luontotyyppiä. Joki on Oulun seudulla tärkeä vihervyöhyke ja arvokas luontokohde. Lisäksi se on kalaisa. Joki virtaa kolmen kunnan alueella. Tieto vesistöön kohdistuvista kuormituksista ja vesistön tilasta on vähäistä, joten koko vesistön tila tulisi tarkemmin selvittää ja laatia kunnostussuunnitelma. Kyläyhdistys on hakenut perusselvityksen rahoittamiseen avustusta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Oulun kaupungilta, Haukiputaan ja Kiimingin kunnilta. Haukiputaan kunta on jo myöntänyt selvitykseen 1700 euroa. Muiden osalta päätökset saadaan lähiaikoina. Ympäristökeskus on suhtautunut myönteisesti perusselvityksen tekemiseen. Kustannukset ovat noin 10 000 euroa, josta ympäristökeskuksen oma osuus on maksimissaan 5000 euroa. 

Perusselvitys on valmistunut ja luettavissa. Lataa pdf-tiedosto alapuolelta.
Ċ
Tuntematon käyttäjä,
17.10.2011 klo 13.18
Ċ
Leena Holmström,
18.12.2012 klo 11.17
Ċ
Leena Holmström,
28.6.2013 klo 1.25